ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ

HTML5

անիմացիոն բաններ


լեզվի փոփոխում

resize

դիզայն

անիմացիա

responsive

ժամկետը 2 օր

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՉԱՓ

HTML5

անիմացիոն բաններ


սցենարի մշակում

գովազդային տեքստ

դիզայն

անիմացիա

responsive

ժամկետը 3 օր

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՉԱՓ

JPG

ստատիկ բաններ


սցենարի մշակում

գովազդային տեքստ

դիզայն

լեզվի փոփոխում

ադապտացիա

ժամկետը 2 օր

ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ

AMP

անիմացիոն բաններ


լեզվի փոփոխում

resize

դիզայն

անիմացիա

responsive

ժամկետը 2 օր

Լրացնել բրիֆը

Լրացնել բրիֆը

Լրացնել բրիֆը: Խնդրի ընդհանուր նկարագիր: Գովազդի օրինակներ, որոնք Ձեզ դուր են եկել:

Քննարկում

Քննարկում

Տրամադրված բրիֆի հիման վրա քննարկում: Քննարկումից հետո առաջարկում ենք մեր մտահղացումը (idea): Մատուցվող ծառայության գնառաջարկի քննարկում:

Վճար

Վճար

Պայմանավորված գումարի 50% կանխավճար:

Կադրեր

Կադրեր

Մշակված տարբերակի մտահղացման հիման վրա կատարում ենք պատկերավորում (storyboard): Անհրաժեշտության դեպքում պատկերավորման շտկում և հաստատում:

Անիմացիա

Անիմացիա

Հաստատված պատկերավորման հիման վրա ստեղծում ենք անիմացիան: Անհրաժեշտության դեպքում միայն անիմացիայի շտկում և հաստատում:

Հաշվարկ

Հաշվարկ

Գումարի ամբողջական փոխանցում:

Ավարտ

Ավարտ

Վերջնական պրոդուկտի տեստավորում գովազդային հարթակում: